Saludo del Presidente de la RAG al Centro Galicia de Buenos Aires con motivo de su 40º aniversario

Discurso del Presidente del CGBA en la celebración del 40º aniversario de la institución
29 julio, 2019
Saludo del Presidente del Gobierno de España al CGBA por el 40º aniversario de su fundación
30 julio, 2019

Saludo del Presidente de la RAG al Centro Galicia de Buenos Aires con motivo de su 40º aniversario

A don Xosé María Vila Alén, presidente, e á Xunta Directiva, socios e socias do Centro Galicia de Buenos Aires:
Quero expresar na presente, tanto a título privado como na miña condición de Presidente da Real Academia Galega, os meus parabéns e a grande honra que supón poder compartir con todos vostedes, amigos e amigas, socios e socias do Centro Galicia de Buenos Aires, estes primeros 40 anos de historia.
Hai tempo que sabemos que máis importante que a idea inicial é a súa continuidade. A idea inicial de fusionar nunha única entidade os centros coruñés, lucense, ourensán e pontevedrés, un soño que xa promovía a compartía en vida Castelao, foi unha idea brillante e necesaria. Pero máis merecente de celebración e de aplauso é asistir ao seu desenvolvemento, ao seu crecemento e consolidación durante estas catro décadas, con logros tan brillantes como a creación do instituto arxentino-galego Apostol Santiago, que nos enche de orgullo a todos os galegos, de acá e de aí, e que é sen dúbida a gran sementeira de futuro.
Quero transmitir á presidencia e directiva do Centro Galicia e a todos os seus socios e socias a miña admiración polo traballo e lealdade ao país, por demostrardes decote con voso compromiso e coa vosa enerxía que Galicia vive dentro e fóra das súas fronteiras, que hai Galicia onde hai galegos e galegas conscientes da súa condición, que o noso soño é unha realidade feliz, rica, diversa e compartida.
Cos nosos mellores desexos, unha aperta moi grande e moi sentida para todos e todas.
Víctor Fernández Freixanes
Presidente

Traducción al castellano:
Quiero expresar en la presente, tanto a título privado como en mi condición de Presidente de la Real Academia Galega, mi felicitación y el gran honor que supone poder compartir con todos ustedes, amigos y amigas, socios y socias del Centro Galicia de Buenos Aires, estos primeros 40 años de historia.
Hace tiempo que sabemos que más importante que la idea inicial es su continuidad. La idea inicial de fusionar en una única entidad los centros coruñés, lucense, ourensano y pontevedrés, un sueño que ya promovía en vida Castelao, fue una idea brillante y necesaria. Pero merece más celebración y aplauso asistir a su desarrollo, a su crecimiento y consolidación durante estas cuatro décadas, con logros tan brillantes como la creación del instituto argentino-gallego Santiago Apóstol, que nos llena de orgullo a todos los gallegos, de acá y de ahí, y que es sin duda la gran simiente del futuro.
Quiero transmitir a la presidencia y directiva del Centro Galicia y a todos sus socios y socias mi admiración por el trabajo y lealtad al país, por demostrar con vuestro compromiso y con vuestra energía que Galicia vive dentro y fuera de sus fronteras, que hay Galicia donde hay gallegos y gallegas conscientes de su condición, que nuestro sueño es una realidad feliz, rica, diversa y compartida.
Con nuestros mejores deseos, un abrazo muy grande y muy sentido para todos y todas.
Víctor Fernández Freixanes
Presidente de la Real Academia Galega