O Centro Galicia de Bos Aires lamenta o pasamento de D. Xerardo Fernández Albor

Exposición de Manuel Cordeiro en la Galería “Luis Seoane” de la sede social
29 junio, 2018
Plan promocional natatorio Campo “Galicia” 2018-2019
16 julio, 2018

O Centro Galicia de Bos Aires lamenta o pasamento de D. Xerardo Fernández Albor

Xerardo Fernández Albor é hoxe máis ca nunca parte de nós.

Como membros desta constelación de almas sen tempo nin espazo que é a Galicia Universal, sentimos hoxe os ecos do sangue correr alborotada polas veas. A noticia do pasamento do xenial e centenario Xerardo Fernández Albor esta madrugada acelera o pulso e chama as bágoas, pero non nubla a vista. O corazón latexa forte e as emocións arremolinan os recordos do compartido co primeiro presidente da Xunta de Galicia que abrazou á emigración con forza e agarimo. Indubidablemente, un dos bos e xenerosos que comprendeu a esencia dunha identidade milenaria e compartida. Á tristura da súa perda física queremos opoñer a ledicia por ter sido parte da súa diversa, prolífica e extensa existencia.

Artífice das sólidas bases do autogoberno galego, europeísta e político sinalado, Fernández Albor será sempre para o Centro Galicia de Bos Aires una referencia e un espello no que mirarnos como país global de identidade trashumante.

Coa nosa eterna gratitude por ter sido uns dos primeiros galegos de ultramar distinguidos coa súa amizade e o seu interese en canto chegou ao Goberno autónomico, despedímolo cun ¡Ata sempre amigo!

O Presidente e o Secretario Xeral do Centro Galicia de Bos Aires lembran con profunda emoción a última visita que lle fixeron en Galicia a Don Xerardo Fernández Albor e gardan e comparten esta imaxe como testemuño dese emotivo encontro.


Gerardo Fernández Albor es hoy más que nunca parte nuestra

Como miembros de esta constelación de almas sin tiempo ni espacio que es la Galicia Universal, sentimos hoy los ecos de la sangre correr alborotada por las venas. La noticia del fallecimiento del genial y centenario Gerardo Fernández Albor esta madrugada acelera el pulso y llama a las lágrimas, pero no nubla la vista. El corazón late fuerte y las emociones arremolinan los recuerdos de lo compartido con el primer presidente de la Xunta de Galicia que abrazó la emigración con fuerza y cariño. Indudablemente, uno de los buenos y generosos que comprendió la esencia de una de una identidad milenaria y compartida. A la tristeza de su pérdida física queremos oponer la alegría de haber sido parte de su diversa, prolífica y extensa existencia.

Artífice de las sólidas bases del autogobierno gallego, europeísta y político destacado, Fernández Albor será siempre para el Centro Galicia de Buenos Aires una referencia y un espejo en el que mirarnos como país global de identidad trashumante.

Con nuestra eterna gratitud por haber sido uno de los primeros gallegos de ultramar distinguidos con su amistad y su interés en cuanto llegó al Gobierno autonómico, lo despedimos con un ¡Hasta siempre amigo!

El Presidente y el Secretario General del Centro Galicia de Buenos Aires recuerdan con profunda emoción la última visita que le hicieron en Galicia a Don Gerardo Fernández Albor y  guardan y comparten esta imagen como testimonio de ese emotivo encuentro.