O Conselleiro de Cultura visita o CG e agradece o préstamo gratuito de “A derradeira leición do mestre”

Cursos gratuitos en la Biblioteca Rosalía de Castro
27 abril, 2018
17 de mayo de 2018 – Día das Letras Galegas: María Victoria Moreno
8 mayo, 2018

O Conselleiro de Cultura visita o CG e agradece o préstamo gratuito de “A derradeira leición do mestre”

O Conselleiro de Cultura da Xunta de Galicia, Román Rodríguez, e os Secretarios Xerais de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, e Cultura, Anxo Lorenzo, visitaron o Centro Galicia de Buenos Aires e contemplaron o cadro de Castelao A derradeira leición do mestre. No encontro Román Rodríguez fíxolle entrega ao Presidente do Centro Galicia, José María Vila Alén, dunha escultura coa figura de Castelao cunha dedicatoria que recoñece o agradecemento da Xunta de Galicia á nosa institución polo préstamo gratuíto desta emblemática obra para a exposición “Castelao Maxistral” que se inaugurará na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela o próximo 5 de outubro, segundo anunciou o Conselleiro.

Román Rodríguez agradeceu ás autoridades do Centro Galicia a súa xenerosidade e as xestións realizadas para que o emblemático cadro de Castelao A derradeira leición do mestre poida viaxar a Galicia por primeira vez así como polo traballo que realizan para conservar e estender a cultura galega no exterior.

Con memoria pero sen nostalxia

Pola súa banda, o Presidente do Centro Galicia de Buenos Aires, José María Vila Alén, expresou que os galegos no exterior temos memoria pero non somos nostálxicos, non estamos a chorar o pasado, estamos a mirar ao futuro. Neste sentido, Vila Alén destacou que o préstamo do cadro é un xesto de memoria e unha toma de conciencia que é necesaria que teña o pobo galego de alá porque creo que o paso do tempo fai que algunhas cousas esquezánse e é necesario que non se esquezan. Así mesmo reiterou que entre a Galicia territorial e a Galicia exterior existe, máis que unha colaboración, integración, o que garante a pervivencia da Galicia ideal de Castelao e, por iso, o Centro Galicia, que ten a propiedade xurídica de A derradeira leición do mestre, e ten o deber e a honra da súa custodia, ten tamén a enorme responsabilidade de que poida ser contemplado por todos os galegos porque esta obra simboliza o que a emigración achegou a Galicia e se temos algo que é de todos queremos compartilo con todos, rematou.


VERSIÓN EN CASTELLANO

El Conselleiro de Cultura visita el CG y agradece el préstamo gratuito de “A derradeira leición do mestre”

El Conselleiro de Cultura de la Xunta de Galicia, Román Rodríguez, y los secretarios generales de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y Cultura, Anxo Lorenzo, han visitado el Centro Galicia de Buenos Aires y han contemplado el cuadro de Castelao A derradeira leición do mestre. En el encuentro Román Rodríguez le ha hecho entrega al Presidente del Centro Galicia, José María Vila Alén, de una escultura con la figura de Castelao, en cerámica de Sargadelos, con una dedicatoria que reconoce el agradecimiento de la Xunta de Galicia a nuestra institución por el préstamo gratuito de esta emblemática obra para la exposición “Castelao Maxistral” que se inaugurará en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela el próximo 5 de octubre, según ha anunciado el Conselleiro.

Román Rodríguez ha agradecido a las autoridades del Centro Galicia su generosidad y las gestiones realizadas para que el emblemático cuadro de Castelao A derradeira leición do mestre pueda viajar a Galicia por primera vez así como por el trabajo que realizan para conservar y extender la cultura gallega en el exterior.

Con memoria pero sin nostalgia

Por su parte, el Presidente del Centro Galicia de Buenos Aires, José María Vila Alén, expresó que los gallegos en el exterior tenemos memoria pero no somos nostálgicos, no estamos llorando el pasado, estamos mirando al futuro. En este sentido, Vila Alén destacó que el préstamo del cuadro es un gesto de memoria y una toma de conciencia que es necesaria que tenga el pueblo gallego de allá porque creo que el paso del tiempo hace que algunas cosas se olviden y es necesario que no se olviden. Asimismo, reiteró que entre la Galicia territorial y la Galicia exterior existe, más que una colaboración, integración, lo que garantiza la pervivencia de la Galicia ideal de Castelao y, por eso, el Centro Galicia, que posee la propiedad jurídica de A derradeira leición do mestre, y tiene el deber y el honor de su custodia, tiene también la enorme responsabilidad de que pueda ser contemplado por todos los gallegos porque esta obra simboliza lo que la emigración ha aportado a Galicia y si tenemos algo que es de todos queremos compartirlo con todos, concluyó.